Chơi một trò chơi. Học một ngôn ngữ!
Fight_System.gif
phone square.png
Sử dụng từ vựng mới để chống lại kẻ thù
item_system.gif
phone square.png
Khám phá thế giới và thu thập các vật phẩm
Review_System.gif
phone square.png
Xem lại những gì đã học